Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2018

Na koncu koledarskega leta večina pravnih oseb zasebnega sektorja sklene tudi poslovno leto. O letnem poslovanju morajo zainteresirani javnosti in državnim organom poročati v predpisani obliki. Računovodski izkazi so v pretežnem delu poenoteni. Roki za oddajo izkazov in spremljajočih poročil v letu 2018 ostajajo nespremenjeni. Davčni obračun Fursu se odslej oddaja le z neposrednim vnosom v spletno aplikacijo.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2018

Niso pa med letom poročali o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju zaposlenih, o prenosih kapitalskih deležev (o tem poročajo tudi notarji), o izplačilih dohodkov za osebno dopolnilno delo, o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje športnikov in o dohodnine oproščenih dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. O naštetih morajo poročati le enkrat letno.

Izvršba na plačo in druge osebne prejemke

Delodajalec mora v primeru izvršbe od delavčevih prejemkov odtegniti znesek, ki je določen v sklepih. A pri tem mora delavcu v skladu z omejitvami in izvzetjem ostati dohodek, ki njemu in osebam, ki jih je dolžan preživljati, zagotavlja minimalne pogoje za življenje. Delodajalec mora poleg tega upoštevati še vrstni red poplačil sklepov o izvršbi in upravnih izplačilnih prepovedi. Če sklepov ne izvrši oziroma če tega ne stori pravilno, pa je do upnikov tudi odškodninsko odgovoren.

Dodatek za delovno dobo - primeri iz prakse

Dodatek za delovno dobo se povečuje s številom let delovne dobe in je nagrada delavcu za njegove izkušnje. Nominalni znesek dodatka za delovno dobo je odvisen od delavčeve osnovne bruto plače, števila let delovne dobe in velikosti, ki je določena v kolektivni pogodbi dejavnosti, podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi.

Ekspert RFR: Prednosti in nasveti za uporabnike (3. del)

Tokratni sestavek natančneje govori o tem, kako na ravni zakona oziroma njegovih členov poiskati povezane vsebine, kje se te nahajajo in kako do njih dostopati. Hkrati je prikazano še iskanje znotraj izbranega zakona na ravni poglavja, člena ali priloge. Na koncu sledita pregled in obrazložitev vseh spremljajočih funkcionalnosti aplikacije, ki so na voljo za preprosto iskanje, branje, shranjevanje in upravljanje dokumentov.

Minljivo je najbolj dragoceno

Čas je na prvi pogled neoprijemljiva dobrina, na katero radi pozabimo. Nanjo nas vsake toliko sicer spomni pogled v družinski album ali skozi okno, a večinoma vendarle živimo v upanju, da čas ne teče. Dokler se ne izteče. Šele takrat, ko je časa malo ali se nam izteče, se zavemo, kako zelo je oprijemljiv. Pride čas, ko smo zanj pripravljeni plačati več kot za katerokoli stanovanjsko površino ali motorno prostornino.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS