Knjiženje izdanih dobropisov

Računovodski standardi ne obravnavajo listin in prav tako ne dobropisov. Kljub temu se v praksi izraz dobropis običajno uporablja za tisto vrsto listine, s katero prodajalec kupcu zmanjša znesek, ki mu ga ta dolguje. Organizacije dobropise najpogosteje izdajajo v povezavi z odobrenimi popusti, vračili blaga in podobnim. In čeprav izdan dobropis res zmanjšuje kupčev dolg do organizacije, ne pomeni, da zmanjšuje njene prihodke. Še več: ker računovodski standardi zahtevajo knjiženje poslovnih dogodkov, in ne izdanih oziroma prejetih listin, ga organizacija običajno sploh ne bo knjižila.

Kako knjižiti posledice finančne prevare ali kibernetskega napada

Internet je postal zelo privlačen za spletne prevarante, ki postajajo vedno bolj inovativni in jih je vedno težje odkriti. Vsak dan je več ljudi in organizacij žrtev kibernetskih napadov ali spletnih prevar. Žrtev je lahko kdorkoli – od majhnega zasebnega podjetja do velike organizacije, popolnoma opremljene z zaščito informacijskih sistemov. Finančnih prevar je več vrst, vsem pa je skupno, da napadalci z zvijačami poskušajo priti do denarja ali pridobiti dragoceno finančno informacijo. Pri tem pa nastanejo tudi računovodske posledice.

Najem programske opreme in storitev v oblaku

Namesto da bi organizacije programsko opremo kupile, jo raje najamejo in dobavitelju plačajo dogovorjeno pogodbeno nadomestilo. Najeta oprema se v takšnem primeru fizično nahaja na strežniku dobavitelja ali v oblaku. Pri računovodski obravnavi tega dokaj običajnega posla pa se pogosto zaplete. Ali gre za najem, v zvezi s katerim bi organizacija morala pripoznavati pravico do uporabe sredstva? Ali pa gre za neopredmeteno sredstvo ali morda celo za nekaj tretjega?

Tema:

Spremembe pri obračunu DDPO z letom 2024

Drugače opredeljena poslovna enota za namene obračuna DDPO

Zadnje spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se nanašajo na delno prenovo definicije poslovne enote nerezidenta. Spremembe se nanašajo na časovni kriterij pri določanju poslovne enote v obliki gradbišča, projekta gradnje, montaže ali postavitve ali nadzora v zvezi z njimi. Po novem so drugačni tudi opredelitev posrednika, ki deluje v imenu nerezidenta, obravnava posrednika, ki deluje v svojem imenu, ter pravila glede pripravljalnih in pomožnih dejavnosti.

Dohodki iz podjemnih in avtorskih pogodb po novem

Od dohodkov iz pogodbenih razmerij morajo izplačevalci obračunati dajatve glede na vrsto pogodbenega razmerja. Razlike pri obremenitvi so v stopnji akontacije dohodnine, lahko pa tudi v prispevkih. Od februarja 2024 je spremenjena osnova za obračun prispevkov. Dohodki od podjemnih pogodb so praviloma obremenjeni še s posebnim davkom na določene prejemke. O izplačanem dohodku morajo izplačevalci poročati na obrazcu REK-O.

Dohodki poslovodij, prokuristov in upokojencev po novem

Dohodki poslovodij in prokuristov so različno obdavčeni z dohodnino. S prispevki za socialno varnost so obremenjeni enako, razen če je družbenik hkrati še poslovodja in zavarovan po tej podlagi. Tudi upokojenci lahko dosegajo dohodke iz poslovodenja in prokure, lahko pa tudi iz začasnega in občasnega dela. Razlika med temi dohodki je še v obremenitvi s posebno dajatvijo. O izplačanem dohodku morajo izplačevalci poročati na obrazcu REK-O.

Nevarna improvizacija

Življenje je polno presenečenj in nemogoče je predvideti vse, kar se utegne zgoditi. Bo konec tedna lepo vreme? Koliko časa bo danes trajala pot v službo? Se bo sosednja vrsta pri blagajni pomikala hitreje kot moja? Čeprav natančnega odgovora na tovrstna vprašanja ne poznamo, nas negotovost ne skrbi preveč. Z nekaj improvizacije in s kančkom potrpežljivosti bomo vsakdanje življenjske opravke že nekako zvozili.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS