IKS 04/2011

Datum izida: 31. mar. 2011

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 477 KB)
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2010 (pdf, 1298 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2010 (pdf, 7774 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 1139 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2010 (pdf, 3582 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube za leto 2010 (pdf, 879 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza denarnih tokov iz SRS 26 (pdf, 1620 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 937 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih 2010 v skladu s SRS za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 781 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih 2010 v skladu s SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 688 KB)
 • Poslovno poročilo 2010 (pdf, 669 KB)
 • Letno poročilo in obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov za leto 2010 (pdf, 1606 KB)
 • Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 (pdf, 6186 KB)
 • Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2011 (pdf, 610 KB)

IKS 04/2011


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS