Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij za leto 2018

Društva in invalidske organizacije pripravijo letno poročilo za obračunsko leto 2018, pri čemer računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov, ki veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016. Podrobneje morajo razčleniti nekatere postavke sredstev in obveznosti ter ločeno izkazovati prihodke in odhodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 12. 2018 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS