IKS 05/2002

Datum izida: 25. apr. 2002

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

  • Zgledi računovodskih izkazov in prilog računovodskih izkazov določenih uporabnikov (pdf, 42642 KB)
  • Zgledi računovodskih izkazov in prilog računovodskih izkazov drugih uporabnikov (pdf, 39556 KB)
  • Pojasnili o izkazovanju poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 1232 KB)
  • Sestavljanje premoženjskih bilanc uporabnikov enotnega kontnega načrta (pdf, 35428 KB)
  • Sestavljanje letnega obračuna za pravne osebe zasebnega prava (pdf, 35507 KB)
  • Še o letnem poročilu za leto 2001 za velike in srednje samostojne podjetnike posameznike (pdf, 2164 KB)
  • Posebnosti pri obračunu davka od dobička pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva (pdf, 3814 KB)
  • Nekaj pojasnil o davku na dodano vrednost (pdf, 9701 KB)
  • Delni odbitek vstopnega DDV (pdf, 14101 KB)

IKS 05/2002


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS