IKS 04/2004

Datum izida: 25. mar. 2004

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 41 KB)
 • Tudi vi emajlirate?
 • Zgled bilance stanja za poslovno leto 2003 (pdf, 1747 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2003 (pdf, 302 KB)
 • Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih iz tujine (pdf, 275 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 5791 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida (pdf, 373 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2003 (pdf, 189 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza finančnega izida iz SRS 26 (pdf, 3357 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 2202 KB)
 • Posebnosti sestavljanja zaključnega računa za zadruge (pdf, 59 KB)
 • Letno poročilo ter napoved za odmero in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti zasebnikov za leto 2003 (pdf, 2906 KB)
 • Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2003 pri pozitivnem poslovnem izidu (pdf, 1428 KB)
 • Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2003 pri negativnem poslovnem izidu (pdf, 1172 KB)
 • Skupinska (konsolidirana) davčna bilanca (pdf, 104 KB)

IKS 04/2004


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS