Odlog odplačila bančnih posojil zaradi epidemije novega koronavirusa

Vlada je sprejela Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev zaradi epidemije novega koronavirusa. Z njim želi omiliti likvidnostne težave družb, zadrug, društev, zavodov, samozaposlenih, nosilcev kmetijske dejavnosti in tudi fizičnih oseb. Z interventnim zakonom naslavlja težave, ki so nastale kot posledica zmanjšanega povpraševanja ter izpada proizvodnje in dohodka. Kreditojemalci bodo lahko zahtevali odlog odplačevanja kredita za 12 mesecev.

Vpliv epidemije novega koronavirusa na razkritja dogodkov po datumu bilance stanja

Epidemija novega koronavirusa bo temeljito posegla tudi v delo računovodij. A ne šele za poslovno leto 2020, ampak že pri pripravi letnega poročila za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2019. Organizacije morajo v njem pojasniti pomembne dogodke, ki so se zgodili po datumu bilance stanja. Ker epidemija predstavlja takšen dogodek, njeni učinki pa so več kot pomembni, takšno (ne)razkritje vpliva na poslovne odločitve uporabnikov računovodskih izkazov.

Knjiženje stroškov oglaševanja v skladu s SRS 15

Oglaševanje je postalo nepogrešljiv del poslovanja, s katerim si organizacije pomagajo pospeševati prodajo izdelkov ali storitev. A oglaševanje v sredstvih javnega obveščanja, ki je nekdaj prevladovalo, se vse bolj dopolnjuje z drugimi, inovativnimi načini pospeševanja prodaje. Eden od teh, predvsem pri maloprodajnih trgovcih kot kupcih, je zaračunavanje dobavitelju za storitve oglaševanja prodanih izdelkov v letakih.

Interventni ukrepi na davčnem področju kot posledica epidemije novega koronavirusa

Zaradi težav pri opravljanju dejavnosti in zaradi likvidnostnih težav subjektov, ki so posledica novega koronavirusa, so bili sprejeti tudi nekateri ukrepi na davčnem področju. Podaljšan je rok za oddajo davčnega obračuna in letnega poročila Ajpesu. Poenostavljen odlog plačila davka in obročno plačilo davka sta mogoča, če je subjekt izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov. Ukrepi posegajo tudi na področje davčne izvršbe. Sprejeti so bili še dodatni ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalcem.

Čakanje na delo po interventnem megazakonu

Zaradi interventnih ukrepov države za zajezitev epidemije bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, so pravila čakanja na delo drugačna, kot sicer veljajo po delovnopravni zakonodaji. Interventni megazakon ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičeni delodajalec, velikost povračila nadomestila plače in prispevkov za socialno varnost delodajalcu, znesek najmanjšega nadomestila, ki mora biti izplačan delavcu, in sankcije v primeru kršitve pravil.

Interventni ukrepi na davčnem področju za samozaposlene in kmete, zbrani na enem mestu

Zaradi epidemije bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, je bil sprejet že drugi sklop interventnih ukrepov na davčnem področju ter na področju plač in prispevkov za socialno varnost. V delu, ki se nanaša na samozaposlene in kmete, bodo ti lahko pridobili pravico do temeljnega dohodka, oproščeni bodo prispevkov za socialno varnost ali pa bodo deležni njihovega odloga. (Predhodne) akontacije dohodnine jim ne bo treba plačati za april in maj. Na voljo imajo še druge ukrepe.

Uvajanje okoljskega poslovodnega računovodstva z vidika korporativnih značilnosti organizacije

Zveza RFR vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Med letošnjimi nagrajenimi deli je tudi Vpliv korporativnih značilnosti na implementacijo okoljskega poslovodnega računovodstva avtorice Sabine Pirš. Naloga raziskuje, v kolikšni meri se okoljsko poslovodno računovodstvo uporablja v slovenskih organizacijah. Raziskuje pa tudi, kako korporativne značilnosti vplivajo na njegovo uvedbo v poslovno okolje.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Sabino Pirš

Leta 2013 je z odliko diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer računovodstvo in davščine. Delovne izkušnje je nato pridobivala v različnih podjetjih s področij računovodstva, financ in revizije. Leta 2019 je pridobila naziv magistrice ekonomskih in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti pod mentorstvom profesorice Lidije Hauptman. Danes je zaposlena v prodaji podjetja Impol 2000, d. d, kjer se srečuje tudi s strokovnimi vprašanji, zaradi katerih se vedno znova vrača na področje svojega študija.

Enotnost na preizkušnji

Razmere, v katerih v teh dneh živimo, niso običajne. Pandemija je dramatično omejila naše gibanje in poslovanje. Skrbi nas za zdravje, premišljujemo o lastni minljivosti, vedno bolj pa se zavedamo tudi gospodarskih in družbenih posledic, ki jih omejitve in zaustavitve prinašajo. Sprašujemo se, kje postaviti mejo med ohranjanjem in sproščanjem restriktivnih ukrepov. Trudimo se, da bi naši odzivi ostali karseda trezni, a pri tem težko zaobidemo razburjenje, negotovost, melanholijo in strah.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS