Dodatek za delovno dobo - primeri iz prakse

Dodatek za delovno dobo se povečuje s številom let delovne dobe in je nagrada delavcu za njegove izkušnje. Nominalni znesek dodatka za delovno dobo je odvisen od delavčeve osnovne bruto plače, števila let delovne dobe in velikosti, ki je določena v kolektivni pogodbi dejavnosti, podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS