Tema:

LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor

Večina pravnih oseb zasebnega prava, uporabnikov SRS, ob koncu koledarskega leta sklene tudi poslovno leto in hkrati pripravi poročila in obračune, s katerimi povzame poslovanje zaključenega obdobja. Njihovi računovodski izkazi so v pretežnem delu poenoteni. Roki za oddajo poročil in obračunov za leto 2017 ostajajo nespremenjeni.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2017

Enkrat na leto morajo plačniki davka Fursu poslati podatke o medletnih dohodkih, ki ne zajemajo tistih, o katerih med letom poročajo sproti. To so dohodki, ki so oproščeni dohodnine, plačane premije za prostovoljno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, prenosi kapitalskih deležev (o njih poročajo tudi notarji) in še kateri. Ni pa jim treba ponovno poročati o dohodkih, od katerih so med letom obračunali akontacijo dohodnine oziroma dohodnino kot dokončni davek.

Obdavčitev poslovodij

Poslovodje lahko opravljajo delo na različnih pravnih podlagah. Delajo po civilni pogodbi ali pa so zaposleni. Izbira je deloma odvisna tudi od tega, po kateri zavarovalni podlagi so socialno zavarovani. Vendar velja opozoriti na nekaj posebnosti pri poslovodjih družbenikih, ki so zavarovani po posebni zavarovalni podlagi. Ti namreč običajno prejemajo še povračila stroškov, zato je tudi tu treba upoštevati omejitve pri obdavčitvi.

Primeri ravnanja zavezancev, ko konvencija z drugo državo ni sklenjena

Slovenija je sklenila široko mrežo konvencij o odpravi dvojne obdavčitve, vendar ne z vsemi državami. Pri poslovanju s tistimi, s katerimi te konvencije ni sklenila, je obdavčitev odvisna izključno od zakonodaje ene ali druge. V večini primerov je dvojna obdavčitev slovenskih rezidentov odpravljena že na podlagi določb Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. A zavezanci vendarle ravnajo drugače, kot če bi bila konvencija sklenjena.

Objektivnost v času daril

Darila vsi radi sprejemamo, mnogi pa jih tudi radi poklanjamo. Prav bi bilo, da je darilo odraz iskrene želje pokazati bližnjemu spoštovanje in naklonjenost. Lepo je, če nas darilo preseneti in navda z občutkom igrivosti, skrivnostnosti, veselja in hvaležnosti. Žal se obdarovanje prepogosto izrodi v odtujeno, rutinsko in razosebljeno sledenje običajem. Nekateri obdarovanci darila tako dojemajo celo kot nekaj, kar jim pripada, kar pa lahko, ko so pričakovanja prevelika, vodi v nehvaležnost, razočaranje in sčasoma tudi negodovanje.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS