Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Poudarki pri sestavitvi bilance stanja za leto 2018

Bilanca stanja prikazuje, kaj organizacija ima in kakšne so njene obveznosti. Organizacije, ki uporabljajo SRS, poročajo na enotnih shemah. Te se razlikujejo zgolj glede členitve posameznih bilančnih postavk zaradi razvrstitve organizacije v velikostni razred. Pomembno je, da organizacija sredstva in obveznosti pravilno razdeli glede na ročnost, saj daje to pomembno informacijo o njenem obratnem kapitalu in kazalnikih obračanja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS