Tema:

LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije ter pravne osebe zasebnega prava morajo po koncu poslovnega leta 2014 pravilno in pravočasno poročati določenim institucijam. Vsekakor je na prvem mestu Ajpes, ki mu predložijo letna poročila. Zato morajo med drugim zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za letno poročilo, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb ter revidirati računovodske izkaze, če je to predpisano.

Obračun davka od dohodkov

Vsakoletni davčni obračun morajo pripraviti davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, in davčni zavezanci, ki so se odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem 70-odstotnih normiranih odhodkov. Oboji v davčnem obračunu ugotovijo obveznost za davek za preteklo davčno leto in akontacije za leto 2015. V davčnem obračunu lahko uveljavljajo olajšave. Če jih ne morejo uveljaviti v celoti, neizrabljeni del prikažejo v prilogah in prenesejo v naslednja leta. To velja tudi za davčno izgubo. Rok za oddajo davčnih obračunov in prilog je 31. marec 2015.

Posebnosti obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah

Tudi nepridobitne organizacije morajo pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Pri tem upoštevajo posebnosti pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za davčne potrebe, davčnih osnovah in priznavanju davčnih olajšav. Bistvena je pravilna ugotovitev pridobitnih in nepridobitnih prihodkov ter odločitev o upoštevanju dejanskih ali sorazmernih odhodkov.

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2015

Seznam konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, se je tudi letos nekoliko spremenil. Sestavek obravnava spremembe konvencij in nekatere druge spremembe, pomembne za uporabo konvencij, ki so bile objavljene v preteklem letu ali prej in so se začele uporabljati z letošnjim letom.

O novostih, ki to niso

Začetek leta nam običajno prinese nova administrativna pravila, katerih zapis si lahko preberemo tik pred uveljavitvijo. Odmerek takih novosti je bil v letu 2014 kar obilen. Poleg sprememb na področju DDV in e-računov smo dobili še vezane knjige gotovinskih računov, vrednotnice za osebno dopolnilno delo in seveda podražitev nekaterih oblik dela. Tudi študentskega.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS