Knjiženje davčnega odtegljaja

Knjiženje davčnega odtegljaja že več let buri duhove. A težava v osnovi ni računovodska, pač pa davčna. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb namreč organizaciji vedno ne omogoča, da odtegnjeni davek uveljavi. Tista, ki mora davek odtegniti, to vedno počne v imenu in za račun druge organizacije. Je le plačnik davka, ne pa tudi davčni zavezanec. To pa je organizacija, ki v tujini prejema dohodke. Ta odtegnjenega davka ne sme ponetirati z osnovnim poslom, v zvezi s katerim je bil obračunan davčni odtegljaj.

Potrjevanje računovodskih izkazov v javnem sektorju pred oddajo Ajpesu

Pri organizacijah javnega sektorja se pogosto pojavi dilema, ali mora organ nadzora letno poročilo, ki vključuje poslovno in računovodsko poročilo, pred predložitvijo Ajpesu potrditi oziroma odobriti. Oddati ga morajo namreč do konca februarja tekočega leta za preteklo poslovno leto. Zato zahteva po potrjevanju še skrajšuje roke, ki jih ima računovodja za zaključevanje leta.

Kako se pripraviti na revizijo računovodskih izkazov v javnem zdravstvenem zavodu

Javni zdravstveni zavodi bodo morali revidirati računovodske izkaze. Z revidiranjem lahko začnejo za poslovno leto 2022, najkasneje pa za poslovno leto 2023. Med zavodi ostaja še kar nekaj nejasnosti, kako se tega ustrezno lotiti. Ne glede na to, kdaj bodo javni zdravstveni zavodi začeli revizijo računovodskih izkazov, pa je pomembno, da se nanjo začnejo pripravljati čim prej.

Poročanje o povračilih stroškov na obrazcu REK-O po 1. aprilu 2023 in drugi primeri

Z januarjem 2023 se je začelo uporabljati novo poročanje o izplačilih dohodkov fizičnim osebam na obrazcu REK-O. S 1. aprilom se spreminja poročanje o povračilih stroškov, če je eno ali več povračil obdavčenih. V poljih, kjer se poroča za namene odmere pokojninske osnove in o strukturi plač, pa tudi v drugih poljih obrazca REK-O se pojavljajo še druga vprašanja in dileme.

Spremembe pri obdavčitvi nepridobitnih prihodkov lekarn

Za lekarne, ki so organizirane kot javni zavod, od leta 2022 veljajo omejitve pri izvzemu prihodkov in pripadajočih odhodkov, povezanih z določenimi sredstvi, iz davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. To se nanaša na sredstva za opravljanje javne službe iz javnofinančnih virov in na namenska javna sredstva. Ta smejo izvzeti iz davčne osnove, če znaša obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb iz teh dveh virov v zaporednih treh letih največ 200.000 EUR. Presežnega dela pa ne smejo izvzeti.

Delovnopravni poudarki o izjavi o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja je delodajalčev obvezen interni akt. Pripraviti in sprejeti ga mora vsak delodajalec. V njem določi, na koliko časa bo delavce poslal na obdobne zdravstvene preglede, katero zaščitno delovno opremo jim mora zagotoviti, na koliko časa jih mora usposobiti za varno delo in podobno. Huda delovnopravna kršitev pa je, če delavec odkloni zdravstveni pregled ali če ne nosi zaščitne opreme.

Še dobro, da to ni naša prva kriza

Računovodje in finančniki se običajno lažje izražamo s številkami kot z besedami. Namesto da bi vzneseno govorili o preteklosti in prihodnosti, raje spremljamo realno merljive vrednosti ter sodimo o vzrokih in posledicah zaznanih sprememb. A pridejo trenutki, ko je tudi racionalno in metodično razmišljanje le omejeno uspešno.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS