IKS 04/2008

Datum izida: 27. mar. 2008

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 48 KB)
 • Naporni in nejasni rodilniki (1)
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2007 (pdf, 3705 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2007 (pdf, 1061 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 3442 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2007 (pdf, 1037 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2007 (pdf, 302 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza denarnih tokov iz SRS 26 (pdf, 4941 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala 27 (pdf, 997 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS 2006 za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 114 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS 2006 za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 64 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske borze (pdf, 5445 KB)
 • Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 (pdf, 5564 KB)
 • Letno poročilo in obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov za leto 2007 (pdf, 2089 KB)
 • DDV - novosti, ki veljajo od 1. januarja 2008 (pdf, 943 KB)
 • Elektronsko vodenje poslovnih knjig in evidenc zavezancev za davek (pdf, 524 KB)
 • Ugovor zoper informativni izračun dohodnine za leto 2007 (pdf, 571 KB)

IKS 04/2008


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS