Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letno poročanje samostojnih podjetnikov za leto 2018

Tudi samostojni podjetniki so zavezanci za predložitev podatkov iz letnega poročila za statistične in druge namene pa tudi za javno objavo. Posebnosti veljajo za samostojne podjetnike normirance in druge zasebnike. Za poslovno leto 2018 podatke za državno statistiko in javno objavo oddajo Ajpesu do 1. aprila 2019.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS