IKS 04/2009

Datum izida: 26. feb. 2009

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 45 KB)
 • Drobiž, ki šteje (2)
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2008 (pdf, 3778 KB)
 • Podtaki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2008 (pdf, 810 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 3356 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2008 (pdf, 685 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2008 (pdf, 223 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza denarnih tokov iz SRS 26 (pdf, 5698 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 991 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 134 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 68 KB)
 • Popravek sestavka o izkazu poslovnega izida po različici 1 iz SRS 25 v Iksu 1-2/09 (pdf, 31 KB)
 • Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 (pdf, 10160 KB)
 • Letno poročilo in obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov za leto 2008 (pdf, 2176 KB)
 • DDV - kaj je oziroma bo novega (pdf, 1556 KB)
 • Popravek sestavka o odbitku DDV v Iksu 3/09 (pdf, 184 KB)

IKS 04/2009


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS