IKS 04/2007

Datum izida: 29. mar. 2007

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 61 KB)
 • Ločila in začetnice pri odstavkih, alinejah, točkah (1)
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2006 (pdf, 6201 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2006 (pdf, 1505 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 5467 KB)
 • Podatki izkaza poslovnega izida za leto 2006 (pdf, 1103 KB)
 • Podatki izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2006 (pdf, 350 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza denarnih tokov iz SRS 26 (pdf, 6835 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 1976 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS 2006 (pdf, 137 KB)
 • Zglewd obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 (pdf, 4688 KB)
 • Dodatek k sestavku o obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 (pdf, 58 KB)
 • Letno poročilo in obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov za leto 2006 (pdf, 3495 KB)
 • Obdavčevanje v skupini (pdf, 625 KB)

IKS 04/2007


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS