IKS 01-02/ 2010

Datum izida: 31. dec. 2009

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 45 KB)
 • Računovodsko poročanje za leto 2009 (pdf, 310 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 419 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 135 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 124 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske borze (pdf, 2150 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 2009 v skladu s SRS za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 141 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2009 za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 61 KB)
 • Izkaz denarnih tokov (pdf, 100 KB)
 • Izkaz gibanja kapitala (pdf, 78 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 3506 KB)
 • Obračun davka od dohodkov (dobička) za leto 2009 (pdf, 768 KB)
 • Evidence in obračun DDV po 1. januarju 2010 (pdf, 2655 KB)

IKS 01-02/ 2010


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS