Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom. Predložijo ga pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Sestavljeno mora biti jasno in pregledno, računovodski izkazi pa morajo biti pravilni in pošteni. Zato je pomemben del računovodskega nadzora tudi popis, ki zagotavlja resnično stanje sredstev in obveznosti. V računovodskem poročilu uporabniki predložijo računovodske izkaze in pojasnila k njim. Sestavni del poslovnega poročila pa je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Drobni inventar

Kako pravilno knjižiti drobni inventar, povzroča pri organizacijah nemalo zmede. Morda zato, ker so določbe računovodskih standardov nekoliko ohlapne. Pri razvrščanju drobnega inventarja in njegovi računovodski obravnavi pa morajo organizacije upoštevati vse določbe računovodskih standardov, in ne zgolj tistih, ki se nanašajo izključno na računovodsko obravnavo drobnega inventarja.

Elektronske storitve v sistemu DDV

Digitalne storitve vključujejo elektronske in telekomunikacijske storitve ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja. Od januarja 2015 je kraj obdavčitve določen enotno – v državi prejemnika storitve. To je sicer poenostavitev, a hkrati pomeni, da je treba, ko ni možna prevalitev davčne obveznosti, poskrbeti za pravilno in pravočasno plačilo DDV v državi prejemnika storitve. Nemalo novih podjetnikov je, ki na to niso pozorni.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Delodajalec ali delavec lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela s sedemdnevnim odpovednim rokom. Poskusno delo pa mora biti pred tem urejeno v pogodbi o zaposlitvi. V njej je določeno tudi zakonito trajanje poskusnega dela. Delodajalec mora delavcu določiti mentorja, mu izročiti program poskusnega dela z jasnimi periodičnimi cilji in realnimi pričakovanji, odpoved pa mora biti utemeljena.

Davčne olajšave in novosti pri njihovi obravnavi

V zadnjem letu se zakonodaja o davčnih olajšavah ni spremenila. Deloma pa se je spremenila praksa. Najopaznejše je to pri olajšavi za investiranje, malo manj pa pri tisti za raziskave in razvoj. V ostalem ni bilo pomembnejših sprememb. Olajšave so za zavezance kljub temu še vedno zanimive, saj jim zmanjšujejo davčno osnovo za davek od dohodka.

Če želimo doseči spremembe, moramo biti povezovalni in aktivni

Novoustanovljeni Sindikat finančno-računovodskih uslužbencev plačne skupine J povezuje stroko in z reprezentativnostjo svojih članov dokazuje, da imajo računovodski poklici pomembno vlogo v družbi. Zato smo se v zadnjem pogovoru v sklopu 60. obletnice Zveze RFR pogovarjali z Jožico Frangeš, predsednico sindikata.

Utajena morala

Ko so bili pred nekaj tedni razkriti novi dokumenti o rajskih pticah, ki se s poslovanjem v davčnih oazah izogibajo plačevanju davkov, smo bili deležni rafalnega medijskega obstreljevanja z davčnimi vsebinami. Žal so bile objave, ki so razkritju sledile, pogosto površne in polne strokovnih napak. Manjkala je tudi analiza vzrokov za taka ravnanja.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS