Kaj prinaša zakon o izvrševanju proračunov

Letos in naslednje leto čaka predvsem posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov nekaj pomembnih novosti v zvezi s pripravo finančnih načrtov in polletnega poročila, izplačili plač in delovne uspešnosti, sankcijami pri neizpolnjevanju finančnih načrtov in izkazovanju poslovnega izida ter še čim.

Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkov za leto 2012

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo do konca marca 2013 Dursu poslati davčni obračun na predpisanih obrazcu in prilogah. Priložiti morajo podatke iz računovodskih izkazov, razen če so jih že pred oddajo obračuna predložili Ajpesu, kar potrdijo v izjavi, ki je sestavni del priloge 1 k davčnemu obračunu.

Obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov

Zasebniki, ki ugotavljajo osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, vodijo poslovne knjige ter sami izračunavajo akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga sestavljajo za davčno leto, enako koledarskemu letu. Novi obrazec za davčni obračun ima več prilog, ki jih morajo, če imajo podatke zanje, priložiti davčnemu obračunu.

Zvišanje praga za vključitev v sistem DDV s 1. aprilom 2013

Za vključitev v sistem obračunavanja DDV je pomembna velikost obdavčljivega prometa davčnega zavezanca v zadnjih 12 mesecih. Nov prag oziroma mejna vrednost (50.000 EUR), ki je pomembna za identifikacijo za DDV, bo veljala od 1. aprila 2013. Ta sprememba je pomembna predvsem za tiste davčne zavezance, ki so identificirani za DDV in se želijo iz sistema obračunavanja DDV izključiti.

Večpomenke in enakozvočnice

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Zakaj Sloveniji padajo ocene?

Bonitetne agencije so Sloveniji znova znižale bonitetno oceno. Nič posebnega. Znižale so jo že nekajkrat pred tem. A novica me je spomnila na drug dogodek.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS