Merjenje obveznosti za davke

Organizacija davek od dohodkov pravnih oseb obračuna ob koncu poslovnega leta. Davčni organ ima pravico, da oddani obračun preveri. Če se ne strinja z davčno obravnavo organizacije, ji lahko naloži plačilo dodatnega davka. Kako organizacija naknadno odmerjeni davek iz dobička pravilno pripozna v izkazih? In kako ravna pri dodatno odmerjenih davkih po drugih zakonih?

Vodenje poslovnih knjig in poročanje pri podružnici

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba, ki je običajno organizirana v obliki gospodarske družbe. Slovenska zakonodaja zanjo ne zahteva ustanovnega vložka, jo pa mora ustanovitelj vpisati v sodni register. Podružnica sicer ni samostojna pravna oseba, lahko pa opravlja vse ali le del poslov družbe, ki jo je ustanovila. Ne gre je enačiti s poslovno enoto, čeprav ta termina v praksi pogosto zamenjujemo med seboj.

Vodenje poslovnih knjig pri agrarni skupnosti

Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb. Nima pravne osebnosti, ima pa davčno številko. Lahko nastopa v sodnih in upravnih postopkih, ne pa tudi v davčnih. Skladno z zakonodajo mora vsakemu članu omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki vključuje tudi poslovno dokumentacijo. Kaj ta obsega, zakon posebej ne predpisuje. Ker pa mora članom zagotoviti podatke, ki so potrebni za obdavčitev dohodkov, ki jih ti ustvarjajo prek agrarne skupnosti, se postavlja vprašanje, kakšna mora biti ta obdavčitev.

Tema:

NADOMESTILO ZA LETNI DOPUST

Kdaj delavcu pripada nadomestilo plače za letni dopust

Delavcu, ki je odsoten zaradi izrabe letnega dopusta, pripada nadomestilo plače. V praksi pa so delodajalci velikokrat v dvomu, za katere dneve in za koliko ur mu pripada to nadomestilo. To še posebej velja, kadar je delavčev delovni čas neenakomerno razporejen ali dela oziroma je zaposlen s krajšim delovnim časom.

Rok za predložitev dokazov za oprostitev DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico

Sodišče EU je obravnavalo slovenski primer v zvezi z uveljavitvijo pravice do oprostitve DDV pri dobavah blaga znotraj EU. Davčni organ je namreč zavezancu naložil DDV, ker naj bi bili dokazi o tem, da je blago zapustilo Slovenijo, predloženi prepozno. Napotkom iz sodbe Sodišča EU je sledilo vrhovno sodišče. To je v svojem sklepu med drugim zapisalo, da morajo zavezanci imeti možnost pojasniti razloge, zakaj dokazi niso bili predloženi prej.

Novo pri zaračunavanju nastanitev poslovnim partnerjem in drugim osebam

Po zadnji sodni praksi Sodišča EU mora tudi zavezanec, ki zgolj preprodaja nastanitve v hotelih in drugih počitniških objektih, uporabljati posebno ureditev za potovalne agencije. Obstoj ali pomembnost drugih spremljajočih dobav blaga ali storitev na to ne more vplivati. Za zavezance to pomeni poenostavitev pri obračunavanju DDV. Pri tem ni pomembno, za katero osnovno dejavnost je zavezanec sicer registriran.

Vloga insolvenčne zakonodaje pri spodbujanju podjetništva

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila mednje uvrščena magistrska naloga Urške Judež z naslovom Vpliv insolvenčne zakonodaje na podjetniško aktivnost zadolženega podjetnika. Avtorica je v nalogi preučevala povezavo med insolvenčnim pravom in spodbujanjem podjetniške aktivnosti. Raziskovala je, ali lahko zakonodajalec z insolvenčno zakonodajo vpliva na večjo podjetniško aktivnost in kako insolvenčno pravo ureja položaj podjetnikov v dolgovih.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Urško Judež

Urška Judež iz Ljubljane je dodiplomski študij opravila na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po uspešnem zagovoru diplome je študij nadaljevala še na podiplomski ravni. Pri iskanju novih izzivov se je istočasno odločila še za magistrski študij civilnega in gospodarskega prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, ki ga zdaj zaključuje. Trenutno je 27-letnica zaposlena kot asistentka na Katedri za računovodstvo in revizijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Poletni odklop

V poletnih mesecih si večina privošči nekoliko daljši dopust, na katerem se poskuša odklopiti od vsakodnevnega delovnega vrveža, stresa in odgovornosti ter se napolniti z energijo, spoznati nove stvari in se povezati s svojimi bližnjimi. To je čas, ko pozabimo na vsakodnevne skrbi in se prepustimo užitkom življenja.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS