IKS 08-09/2009

Datum izida: 30. jul. 2009

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 43 KB)
 • Ponazoritev knjiženj najpogostejših in bolj zapletenih poslovnih dogodkov pri določenih in drugih uporabnikih EKN (pdf, 258 KB)
 • Razred 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (pdf, 20657 KB)
 • Razred 1 - Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve (pdf, 8950 KB)
 • Razred 2 - Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (pdf, 4985 KB)
 • Razred 3 - Zaloge (pdf, 4803 KB)
 • Razred 4 - Odhodki in drugi izdatki (pdf, 7306 KB)
 • Razred 5 - Račun financiranja (pdf, 56 KB)
 • Razred 6 (pdf, 27 KB)
 • Razred 7 - Prihodki in drugi prejemki (pdf, 2128 KB)
 • Razred 8 - Ugotovitev rezultata (pdf, 69 KB)
 • Razred 9 - Lastni viri in dolgoročne oveznosti (pdf, 5872 KB)

IKS 08-09/2009


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS