Tema:

LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Obračunsko oziroma poslovno leto določeni in drugi uporabniki sklenejo ob koncu koledarskega leta. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki zajema računovodsko in poslovno poročilo. Letno poročilo predložijo pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

Kdaj v pokoj in kaj je dobro pri tem vedeti in upoštevati

Zavarovanec ob odhodu v pokoj pogosto tehta, ali je zanj ugodnejša upokojitev v tem ali v prihodnjem koledarskem letu. Pri odločitvi je koristno upoštevati vse dejavnike, ki lahko vplivajo na višino pokojnine. Zaradi predvidenih sprememb zakonodaje, ki naj bi začele veljati 1. januarja 2020 in prinašajo ugodnejši odmerni odstotek za moške in odmerni odstotek za otroke, ki bo veljal predvsem za ženske, je odločitev za izbiro pravega datuma še toliko pomembnejša.

Izdani darilni boni in druge oblike zmanjšanja kupnine

Izdani darilni boni, kuponi in druge oblike spodbud, ki zmanjšujejo plačilo kupca, običajno ne pomenijo ločene izvršitvene obveze. Prodajalec lahko kupcu ponudi tudi možnost, da v prihodnosti, torej po opravljenem nakupu, pridobi dodatno blago ali storitve ali jih pridobi za zmanjšano plačilo. Taka stvarna pravica kupca pomeni, da bo moral prodajalec ob prodaji del prihodkov odložiti. Obveznost za obračun DDV pa je odvisna od tega, ali je tak kupon enonamenski ali večnamenski.

Nagrajevanje zaposlenih

Delodajalci ob koncu uspešnega poslovnega leta ali kasneje delavce običajno nagradijo za njihovo delo. To lahko storijo na različne načine. Nekateri se odločijo, da svojim zaposlenim izplačujejo del plače za poslovno uspešnost. Ta je lahko pod določenimi pogoji tudi ugodneje davčno obravnavan. Spet drugi posežejo po alternativnih oblikah nagrajevanja. Pri teh pa velja pozornost nameniti njihovi različni davčni obravnavi.

Nakazilo ali asignacija

Organizacije pri poslovanju, kadar je vpletenih več oseb, pogosto posežejo po nakazilu ali asignaciji in tako poenostavijo postopke. Z nakazilom dolžnik izpolni svojo obveznost upniku po tretji osebi. Sestavljeno je iz dveh pooblastitev, s katerima se poenostavljeno izpolnijo medsebojne obveznosti treh oseb in z enim plačilom poplačata dva dolga. 

DDV pri posredniških storitvah

Sklepanje posredniških pogodb z vidika DDV zahteva dobro razumevanje posebnosti in pojmovnih razlik tega področja. Tako je posrednik za namene DDV oseba, ki deluje v imenu in za račun svoje stranke. Določanje kraja opravljene posredniške storitve prav tako zahteva posebno pozornost, saj to področje ureja več različnih pravil. Predpisana pa je še vrsta oprostitev DDV pri določenih posredniških storitvah, za katere morajo biti izpolnjeni zahtevani pogoji.

Razpravljanje enih in odločanje drugih

Vsakič, ko deželi zavladajo novi obrazi z novimi zamislimi, se med načini, kako te zamisli udejanjiti, tipično znajdejo tudi spremembe davčnih predpisov. Dobimo jih običajno leto ali dve po začetku vladanja novih obrazov, predstavljene kot najnovejše in najboljše. Takšne, ki odpravljajo vse nesmisle prejšnjih različic in so napisani nezmotljivo, jasno in razumljivo. Posodobljeno davčno zakonodajo smo v skladu s predvidevanji dobili tudi letos.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS