IKS 01-02/2005

Datum izida: 30. dec. 2004

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 43 KB)
 • Voščila in čestitke
 • Računovodsko poročanje za leto 2004 (pdf, 139 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 2170 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske borze (pdf, 570 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 213 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 115 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2004 za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 59 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2004 za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 107 KB)
 • Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje (pdf, 100 KB)
 • Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje (pdf, 81 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 7456 KB)
 • Dokončni poračun odbitka vstopnega DDV za leto 2004 (pdf, 4431 KB)
 • Subvencije in DDV (pdf, 226 KB)
 • DDV - Letni obračun pavšalnega nadomestila (pdf, 53 KB)
 • DDV - kraj obdavčitve električne energije in plina (pdf, 42 KB)
 • Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve po novem zakonu o dohodnini (pdf, 781 KB)
 • Dohodek iz dejavnosti (pdf, 852 KB)
 • Davek na dodano vrednost od dohodkov iz (ne)odvisnega razmerja (pdf, 80 KB)

IKS 01-02/2005


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS