Izvršba na plačo in druge osebne prejemke

Delodajalec mora v primeru izvršbe od delavčevih prejemkov odtegniti znesek, ki je določen v sklepih. A pri tem mora delavcu v skladu z omejitvami in izvzetjem ostati dohodek, ki njemu in osebam, ki jih je dolžan preživljati, zagotavlja minimalne pogoje za življenje. Delodajalec mora poleg tega upoštevati še vrstni red poplačil sklepov o izvršbi in upravnih izplačilnih prepovedi. Če sklepov ne izvrši oziroma če tega ne stori pravilno, pa je do upnikov tudi odškodninsko odgovoren.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 12. 2018 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS