Tema:

POENOTENJE KONTNIH OKVIROV

Enotni kontni okvir in priporočeni enotni kontni načrt za vse organizacije

Slovenski inštitut za revizijo mora na podlagi zakonskih pooblastil, ki mu jih daje Zakon o revidiranju, sprejemati standarde računovodenja. V tem smislu je Strokovni svet Inštituta sprejel enotni kontni okvir in priporočljivi enotni kontni načrt, ki prinašata vrsto prednosti, saj med drugim prispevata k poenotenju računovodenja, poenostavljata računovodske postopke in dejanja, zmanjšujeta stroške računovodenja.

Obdavčitev dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov

Namesto napovedane pavšalne obdavčitve, ki naj bi enakovredno obravnavala mikropodjetja in podjetnike ter bistveno zmanjšala obseg administriranja, se nam obeta prilagojena proporcionalna obdavčitev. Ali se bodo podjetja in podjetniki odločali za novo ureditev, bo seveda odvisno od odhodkov pri poslovanju in od administrativnih stroškov. Odločiti se mora vsak poslovni subjekt sam, saj splošnega pravila ni. Ugotavljamo pa, da so predlagane rešitve bistveno manj ugodne za mikropodjetja kot za podjetnike, zato se bodo za novo ureditev verjetno odločali predvsem slednji.

Napoved novih sprememb ZDDPO-2

Letos smo že predstavili spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), na primer znižanje davčne stopnje in povečanje davčnih olajšav. Tokrat vam predstavljamo še štiri, ki naj bi bile sprejete v kratkem. To so možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, omejitev uporabe davčnih izgub iz preteklih let za znižanje davčne osnove, podrobnejša opredelitev storitev nerezidentov, od katerih se pri plačilu obračunava davčni odtegljaj, in razširitev davčnih olajšav za donacije.

Predvidene spremembe obdavčitve dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

Predlagane spremembe Zakona o dohodnini med drugim predvidevajo spremenjeno obdavčitev dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki naj bi se začela uporabljati za davčna leta od leta 2013 dalje. Zakonski predlog napoveduje spremenjene pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in spremenjen način izračunavanja davčne obveznosti ter uvaja cedularno obdavčitev davčnih zavezancev normirancev.

Praznični pogled na zgodovino računovodske stroke

Na Ljubnem ob Savinji smo se računovodje v velikem številu zbrali, da bi proslavili 50 let organiziranega delovanja v Zgornji Savinjski dolini. Praznik je bil izjemna priložnost za spomin na čase, ko smo še vse delali drugače.

Citirati ali navajati ni poglavitno vprašanje

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Revija IKS 5. generacije

Se morda spomnite, kdaj je revija IKS prešla z manjšega, “knjižnega” formata na sedanjega? Tedaj ste bili 10 let mlajši. Čeprav se preobleka revij ne menja tako pogosto kot modeli mobilnih telefonov ali avtomobilov, je bila po desetih letih pomladitev potrebna. Prisluhnili smo vam ter revijo dopolnili in prilagodili.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS