Računovodenje skupnih dogovorov

Skupni dogovor niso nujno le tisti dogodki, kjer dve organizaciji ustanovita novo in imata v njej vsaka polovico glasovalnih pravic. Nujni pogoj za to pa je, da stranke sklenejo pogodbeni sporazum, ki jim zagotavlja skupno obvladovanje. V njem se dogovorijo o vseh odločitvah glede pomembnih dejavnosti skupnega dogovora. Šele nato ga stranka razvrsti. To pa vpliva na računovodsko pripoznanje v poslovnih knjigah stranke, to je organizacije, ki skupni dogovor soobvladuje.

Pripoznavanje državne pomoči za že nastale stroške

Organizacija lahko prejme državno pomoč tudi za stroške, ki so nastali v preteklih obdobjih. Pri tem mora preveriti, ali takšen poslovni dogodek morda ni računovodska napaka. Če ni, pripozna prihodke iz državnih pomoči za stroške, ki so že nastali, takoj in jih ne odlaga. Še pred tem pa mora presoditi, ali je gotova, da ji prejetih sredstev državnih pomoči ne bo treba vračati.

Ključni poudarki pri novonastalih subjektih javnega interesa

Družbe z omejeno odgovornostjo, ki so po novem postale subjekti javnega interesa, bodo v letu 2021 pozornost usmerile v odnose z nadzornim svetom in revizijsko komisijo. Srečale se bodo tudi z bolj formaliziranimi postopki pri imenovanju revizorja, potrjevanju letnega poročila in na drugih področjih, ki zahtevajo proaktivni pristop. Tako se bodo izognile zapletom, še posebej tistim, katerih posledica bi bilo lahko neupoštevanje zakonskih rokov.

Vrste popravkov obrazcev REK-1

Izplačevalec, ki je v obračunu davčnega odtegljaja naredil napako, lahko to popravi. A pri tem mora uporabiti ustrezno vrsto popravka tega obračuna. Način popravka je odvisen tudi od tega, ali se izplačevalcu davčna obveznost poveča ali zmanjša. Če odda obrazec REK-1 po postopku samoprijave, ne more biti kaznovan zaradi prekrška. Pri tem mora upoštevati pogoje, ki veljajo za ta način popravka.

Zgledi za vrste popravkov obračuna dajatev in obrazcev REK-1

Računovodjem oziroma obračunovalcem dohodkov se lahko pri poročanju o izplačanih dohodkih hitro pripeti napaka. Sistem poročanja na obrazcih REK-1 se namreč hitro lahko izkaže kot zapleten. Velik delež k temu prispevajo številne oznake vrste dohodkov, o katerih je treba poročati posebej. Pred popravkom se je treba glede na okoliščine tudi pravilno odločiti, katero vrsto popravka izbrati.

Povračilo stroška za prevoz na delo in njegova davčna obravnava v zasebnem sektorju

Delodajalec mora delavcu povrniti strošek prevoza na delo in z njega, če mu ta nastane. Pri tem pa je treba ločiti delovnopravno obravnavo od davčne. Šele ko delodajalec upošteva ustrezno delovnopravno pravico delavca, lahko plačilo tudi davčno obravnava. Vrsto prevoza in velikost stroška, ki ga bo delavcu povrnil, mora določiti v delovnopravnem predpisu. Če ga ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, je to podjetniška kolektivna pogodba, interni akt ali pogodba o zaposlitvi.

Spregledano področje davčne pismenosti v Sloveniji

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila med izbranimi magistrska naloga Monike Strauss z naslovom Vpliv davčne pismenosti na davčno sodelovanje. Avtorica je v nalogi proučevala, kako davčna pismenost vpliva na izpolnjevanje davčne obveznosti na vzorcu študentov in samozaposlenih fizičnih oseb v Sloveniji.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Moniko Strauss

Monika Strauss iz Markovcev v bližini Ptuja je začela študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, in sicer na smeri Računovodstvo, revizija in davščine. Leta 2016 je diplomirala, nato pa nadaljevala magistrski študij na isti ustanovi in nalogo leta 2020 tudi uspešno zagovarjala. Med študijem je izkoristila tudi priložnost za študijsko izmenjavo v tujini.

Zapleti so v zraku

Kaj imajo skupnega damski vložki in spremembe direktive o DDV? Na prvi pogled bolj malo, a slovenskim odločevalcem je vendarle uspelo obe temi zavozlati v nov zaplet. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS