Tema:

LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Leto je naokoli, zato morajo uporabniki enotnega kontnega načrta zaključiti poslovno leto 2012. Opraviti morajo postopke zaključevanja računovodskih postavk, priprave podatkov za letno poročilo, dokončnega obračuna odbitnega deleža pri DDV, obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in še kaj. Najbolj pomembno pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

Kako bomo izdajali račune v letu 2013

Spremenjeni zakon o davku na dodano vrednost od 1. januarja 2013 uvaja drugačna pravila glede obveznosti za izdajanje računov ter njihove vsebine, oblike in hrambe. Zaradi teh sprememb bodo morali davčni zavezanci prilagoditi informacijsko podporo za izdajanje računov. Pri tem bodo morali vedeti, kdaj je račune treba izdati in kdaj ne, po pravilih katere države, kakšne podatke navesti v njih ter kako ravnati z elektronskimi in papirnimi računi.

Zakon o davku na finančne storitve

V začetku oktobra je bil objavljen Predlog Zakona o davku na finančne storitve (EVA: 2012-1611-0155), ki je bil med pripravljanjem tega sestavka še v obravnavi državnega zbora, in ne vemo, ali in kdaj bo sprejet in uveljavljen. Ker gre za posebno obliko obdavčitve finančnih storitev, predlog zakona na kratko predstavljamo že zdaj.

Druge spremembe ZDDV-1 od 1. januarja 2013

Poleg novih obveznosti pri izdajanju računov bomo morali od 1. januarja 2013 upoštevati tudi druge novosti pri obračunavanju DDV. Te se nanašajo na nastanek davčne obveznosti, mejno vrednost identifikacije za male davčne zavezance, opredelitev kraja prometa pri oddajanju prevoznih sredstev v najem, obračunavanje DDV po plačani realizaciji in dodatne zahteve pri popravkih obračunanega ali odbitnega DDV.

Solventen ali plačilno sposoben? Plačevit!

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Začetek zaključevanja leta

Leto 2012 se poslavlja. Računovodje se s koncem leta začnemo ogrevati in pripravljati na najbolj naporno obdobje, ki sledi novoletnim zabavam. Nekateri že konec februarja, večina pa konec marca poročamo o preteklem letu.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS