Računovodska in davčna obravnava nekaterih vrst del v korist družbe

Pogoste oblike dela pri pravnih osebah javnega sektorja so tudi družbeno koristno delo, prostovoljsko delo in javna dela. Gre za vrste del, ki se opravljajo v splošno družbeno korist. Ker so s tem povezane tudi določene vrste izplačil fizičnim osebam, mora izplačevalec paziti, da pravilno obračuna davke in prispevke.

Informacijski sistem pri neposrednih uporabnikih proračunov

MFERAC je enotni finančno-računovodski sistem Ministrstva za finance, ki se uporablja v organih državne uprave Republike Slovenije, nevladnih organih, pravosodnih organih, tožilstvih in Mestni občini Ljubljana. Zagotavlja podporo finančnemu poslovanju, računovodenju in upravljanju kadrov ter obračunu plač in drugih stroškov dela. Pri njegovem razvoju je bila posebna pozornost posvečena e-poslovanju, za kar je danes prilagojen.

Opredelitev dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti v javnih zavodih

Javni zavodi opravljajo javno službo. Katero in kako, določi ustanovitelj, ki obenem odloči tudi, ali lahko javni zavod opravlja gospodarsko dejavnost, to je dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Posledica take odločitve je ločeno izkazovanje prihodkov, odhodkov in poslovnega izida posameznih dejavnosti. Javni zavod mora namreč ustanoviteljevi odločitvi slediti tudi pri pripravi računovodskih izkazov.

Sodbe Sodišča EU na področju DDV v prvi polovici leta 2016

V prvi polovici leta 2016 je Sodišče EU na področju DDV spet izdalo precej sodb. V njih je obravnavalo oprostitve DDV na področju socialnega varstva ter pri zavarovalnih in finančnih storitvah, uporabo blaga za lastno dejavnost, opravljanje ekonomske dejavnosti pri občini in neprofitni družbi, spremembo metode ugotavljanja odbitnega deleža in še nekatere druge teme.

Vročanje dokumentov v davčnih postopkih

Pravno učinkovanje dokumenta je odvisno od pravilne vročitve. Poznavanje pravil vročitve povečuje pravno varnost davčnih zavezancev in njihovih pooblaščenih zastopnikov ali pooblaščencev za vročanje, v vlogi katerih lahko nastopajo tudi računovodski servisi. Vročanje dokumentov v davčnih zadevah lahko poteka po pošti ali po elektronski poti. Davčni zavezanci, ki so fizične osebe, lahko še vedno izbirajo med obema načinoma, preostalim pa je Finančna uprava RS 2. januarja 2016 postopoma začela vse dokumente vročati zgolj elektronsko, prek portala eDavki, razen tistih, za katere še nima vzpostavljenega sistema elektronskega vročanja.

Obdavčitev skritih rezerv v družbah

Skrite rezerve so obdavčene ob prenehanju in ob statusnem preoblikovanju družb. Ob prenehanju jih mora družba vključiti v obračun davčnega odtegljaja, ob statusnem preoblikovanju pa v davčni obračun. Če so izpolnjeni predpisani pogoji, so skrite rezerve v obeh primerih neobdavčene.

Popravek besedila v reviji IKS 07/16

Popravka sta v sestavku Predplačila in DDV, in sicer na straneh 65 in 72.

Računajmo na dolge počitnice

Čas počitnic je, zato se spodobi, da težke teme odložimo v kot in poskrbimo za nekaj zabave in sprostitve. Znanstveno je potrjeno, da smeh znižuje raven stresnih hormonov in zmanjšuje možnosti za obolenje srca. Zato je tokratni uvodnik namenjen tovrstni sprostitvi. Seveda se ne bomo izneverili stroki, zato smo zbrali le šale o računovodjih.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS