IKS 04/ 2010

Datum izida: 25. mar. 2010

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 43 KB)
 • Izbezajmo zajca iz grma
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2009 (pdf, 3638 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2009 (pdf, 754 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 3543 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2009 (pdf, 625 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube za leto 2009 (pdf, 207 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza denarnih tokov iz SRS 26 (pdf, 5912 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 885 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 108 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 66 KB)
 • Poslovno poročilo 2009 (pdf, 112 KB)
 • Letno poročilo in obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov za leto 2009 (pdf, 2150 KB)
 • Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2009 (pdf, 3515 KB)
 • Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2010 (pdf, 61 KB)

IKS 04/ 2010


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS