Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz gibanja kapitala za leto 2018

Izkaz gibanja kapitala sestavljajo srednje velike in velike organizacije. Sestavijo ga tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala v bilanci stanja. Bralcu daje informacijo o spremembah posameznih kapitalskih postavk, torej o povečanju in zmanjšanju posameznih kapitalskih postavk med začetnim in končnim stanjem obračunskega obdobja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS