Kratkotrajno in osebno dopolnilno delo po novem

Na splošno velja domneva, da je fizična oseba zaposlena oziroma dela na črno, če opravlja delo brezplačno ali če opravlja neprijavljeno dejavnost. Vendar obstajajo zakonite vrste dela, ki se lahko opravljajo brezplačno, a se ne štejejo za zaposlitev na črno. To je poleg drugih del tudi kratkotrajno delo, ki ga pod predpisanimi pogoji lahko brezplačno opravljajo bližnji sorodniki. Dovoljeno je tudi opravljanje nekaterih manjših del, ne da bi posameznik moral registrirati dejavnost. To je osebno dopolnilno delo, ki ga posameznik lahko opravlja, če ga priglasi in če so zanj plačane predpisane dajatve.

Drugi dohodki

Med druge dohodke praviloma sodijo dohodki fizičnih oseb, s katerimi izplačevalec ni ne v delovnem ne v storitvenem razmerju. Medtem ko gospodarske družbe le redko izplačujejo take dohodke, jih kar pogosto izplačujejo društva, prostovoljske organizacije, državni organi in druge nepridobitne organizacije. Izplačevalec mora pri tem vedeti, kdaj so drugi dohodki obdavčeni v celoti in kdaj le delno ter kdaj so v celoti neobdavčeni.

Kako po novem izvršiti sklep o izvršbi na plačo?

Upnik lahko za poplačilo svoje denarne terjatve predlaga izvršbo na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke. Pri izvršitvi sodnega sklepa o izvršbi mora delodajalec upoštevati pravila o izvzetju in omejitvah prejemkov, ki so predmet izvršbe, ter vrstni red poplačil sodnih sklepov o izvršbi in upravnih izplačilnih prepovedi. Delodajalec je do upnikov tudi odškodninsko odgovoren, če sodnih sklepov ne izvrši oziroma če jih ne izvrši pravilno.

Nakup rabljenih osebnih avtomobilov v drugi državi članici EU

Cena osebnim avtomobilom v prvih letih rabe močno pada, zato se mnogi kupci odločajo za nakup rabljenega, seveda čim bolje ohranjenega osebnega avtomobila. Obdavčitev prometa z rabljenimi osebnimi avtomobili je v pristojnosti posamezne države članice. Dajatve pri nabavi rabljenega avtomobila se plačajo v državi kupčevega sedeža ali stalnega prebivališča, pri čemer ni pomembno, ali je bil nabavljen v drugi državi članici EU ali je bil uvožen.

Vračila DDV tujim davčnim zavezancem

Ena bistvenih lastnosti DDV je zagotovitev davčne nevtralnosti. Zagotovljena mora biti tudi davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Sloveniji. Nevtralnost pomeni, da imajo zavezanci pravico od davčne obveznosti v davčnem obdobju odšteti vstopni davek, ki jim ga je zaračunal dobavitelj. Tujim davčnim zavezancem v Sloveniji to pravico zagotavlja institut vračila DDV. Za vračilo DDV vložijo zahtevek v elektronski obliki v državi članici EU, kjer imajo sedež. Če nimajo sedeža v EU, lahko vračilo zahtevajo prek eDavkov. S pravilno izpolnjenim in oddanim zahtevkom ter popolno priloženo dokumentacijo lahko pripomorejo k hitrejši obravnavi zahtevka. Status vloženega zahtevka lahko spremljajo ves čas, torej od oddaje do prejema odločitve o njem. Odločitvi lahko ugovarjajo s pisno pritožbo v določenem roku od prejema odločitve.

Obrnjena davčna obveznost v primeru prepozne identifikacije za DDV

Obrnjena davčna obveznost pomeni, da je za plačnika DDV namesto dobavitelja določen kupec blaga ali storitev. Ta način obračunavanja DDV velja med identificiranimi davčnimi zavezanci. Če zavezanec opravi nakup od osebe, ki bi se morala identificirati, pa se ni, to lahko vpliva na njegove obveznosti in pravice. Sestavek s številnimi zgledi iz prakse pojasnjuje, kako mora ravnati zavezanec, ki kupi blago ali storitev od neidentificiranega ali prepozno identificiranega slovenskega ali tujega zavezanca.

16. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Letošnjega Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, ki je potekal 9. in 10. oktobra v Laškem, se je udeležila tudi Zveza RFR kot zlati sponzor dogodka. Do zdaj smo se z vami srečevali na naših izobraževalnih in strokovnih dogodkih – šolah, posvetovanjih in Dnevih računovodij. Tokrat pa smo se prvič pojavili na dogodku zunaj naše organizacije. In to z razlogom.

Podoba v ogledalu

Pred dnevi sem prejel pismo bralke in poklicne kolegice, v katerem resignirano ugotavlja, da so razmere za strokovno in etično opravljanje računovodskega poklica katastrofalne. Gospodarska kriza in kriza vrednot sta nas očitno pripeljali do stanja, ko vprašanje ni več samo, kako naprej, temveč tudi, ali je izbrana smer sploh prava.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS