IKS 01-02/2009

Datum izida: 01. feb. 2009

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 48 KB)
 • Drobiž, ki šteje (1)
 • Računovodsko poročanje za leto 2008 (pdf, 347 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 1424 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 157 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 145 KB)
 • Tečajnice ljubljanske borze (pdf, 8970 KB)
 • Razkritja v letnih računovodskih poročilih 2008 v času finančnih pretresov za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 150 KB)
 • Razkritja v letnih računovodskih poročilih 2008 v času finančnih pretresov za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 68 KB)
 • Izkaz denarnih tokov (pdf, 117 KB)
 • Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje (pdf, 91 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 3592 KB)
 • Popravka Iksa 9-10/08 (pdf, 77 KB)
 • Obračun davka od dohodkov (dobička) za leto 2008 (pdf, 768 KB)

IKS 01-02/2009


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS