Tema:

LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Večina poslovnih subjektov ob koncu koledarskega leta sklene tudi poslovno leto in takrat pripravi različna poročila in obračune, s katerimi povzame poslovanje v končanem obdobju. Število in obseg poročil ter roki so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih običajno lahko pripravimo v poenoteni obliki.

Obdavčitev najemnin za poslovne prostore, prejetih iz tujine ali plačanih v tujino

Od najemnin za poslovne prostore in tudi za vse druge vrste nepremičnin, ki se prejemajo iz tujine ali plačujejo v tujino, obračunavamo davčni odtegljaj. Poznati pa moramo tudi pravila obračunavanja DDV, saj se ta obračunava glede na kraj, v katerem je nepremičnina, ne glede na to, od kod je prejemnik najemnine (lastnik nepremičnine).

Pregled poročil o DDV za leto 2013

V Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano, a zavezanci za DDV morajo vendarle oddati nekaj posamičnih letnih poročil, povezanih z DDV. Kratek pregled predstavlja poročila za leto 2013, ki jih bodo zavezanci dolžni predložiti Dursu v letu 2014.

Dokončni poračun odbitka DDV za leto 2013

Zavezanci z ID-številko, ki odbijajo DDV ob upoštevanju odbitnega deleža, bodo tudi na začetku leta 2014 poračunali odbitek DDV za preteklo leto. Tako bodo izračunali končni odbitek za leto 2013, poračunali odbitek za leto 2013 in začeli uporabljati končni delež odbitka za leto 2013 kot začasnega za leto 2014. Izračunane razlike odbitka bodo morali tudi računovodsko in davčno evidentirati.

Stotka

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Združimo tradicijo in ambicijo

Saj veste, kako se običajno začenjajo uvodniki, ki jih uvodničarji pišemo okoli novega leta. Vanje vgradimo nekaj poudarkov preteklega leta, dodamo dobre želje in kakšno globoko misel za leto, ki prihaja. Vse skupaj povežemo z anekdoto o novoletnih zaobljubah in šibki volji, ki običajno prepreči njihovo izpolnitev.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS