Tema:

LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Letno poročanje društev in pravnih oseb zasebnega prava

Društva in invalidske organizacije ter pravne osebe zasebnega prava morajo tudi po koncu poslovnega leta 2013 zaključiti računovodske postavke, pripraviti podatke za letno poročilo, obračunati dokončni delež odbitnega DDV in davek od dohodkov pravnih oseb, revidirati računovodske izkaze, če je predpisano, in še kaj. Najpomembnejše pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

Izpolnjevanje obrazca za obračun davka od dohodkov

Pravne osebe, pri katerih je poslovno leto enako koledarskemu, morajo do konca marca 2014 oddati obračun davka od dohodkov pravnih oseb. To velja tudi za davčne zavezance, ki so se odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem 70-odstotnih normiranih odhodkov in bodo letos prvič oddali davčne obračune. Njim je namenjenih nekaj novih zaporednih številk v obrazcu za obračun davka in posebna metodologija za izpolnjevanje.

Posebnosti obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah

Tako kot pridobitne organizacije morajo tudi nepridobitne pripraviti obračun DDPO. Pri tem upoštevajo posebnosti. Ko ugotavljajo davčno osnovo, sta zanje bistveni ugotovitev pridobitnih in nepridobitnih prihodkov ter odločitev o upoštevanju dejanskih ali sorazmernih odhodkov. Ta odločitev kasneje vpliva na uveljavljanje davčnih olajšav.

Odbitek DDV v slovenski sodni praksi

Večinoma sta davčni organ in sodišče upravičenost do odbitka DDV ugotavljala pri poslovanju z neplačujočimi davčnimi subjekti. Dejstvo, da davčni zavezanec nekaj nabavi od neplačujočega davčnega subjekta, ni zadosten razlog za zavrnitev pravice do odbitka DDV. Tak nakup še ne pomeni goljufivega namena oziroma ne dokazuje, da je kupec vedel oziroma bi moral vedeti, da sodeluje pri goljufivih transakcijah. Kadar je torej zavezanec nevede vključen v transakcije z goljufivim namenom, mora vedeti, ali, kako in kdaj je dolžan davčnemu organu dokazovati svojo dobrovernost. Odgovore na ta vprašanja pa lahko najde prav v sodni praksi, katere del je zbran v tem sestavku.

Postanite član Zveze RFR

Z včlanitvijo v strokovno organizacijo bomo računovodski delavci pomembno prispevali k oblikovanju pogojev za povečanje našega ugleda v družbi. Z etičnim in strokovnim delovanjem bomo zagotavljali resnične, poštene in verodostojne poslovne knjige in računovodske izkaze.

50 let društva računovodij in finančnikov Postojna

9. decembra leta 1963 so knjigovodski delavci s postojnskega območja ustanovili Društvo knjigovodij Postojna. Pred tem so pet let delovali v okviru sekcije knjigovodij pri Društvu ekonomistov Koper.

Zakaj?

Ko otroci spoznavajo svet okoli sebe, se pogosto glasno vprašajo: Zakaj? In starši smo deležni simpatičnih vprašanj: Zakaj ne smemo hoditi po lužah? Zakaj si je treba umiti roke? Zakaj luna na nebu vsak dan spremeni obliko? Ali pa verižnih zakajev, ki kažejo, kako si otroci razlagajo svet: Zakaj je treba zjutraj vstati? Ker greš v vrtec. Zakaj grem v vrtec? Ker gremo starši v službo. Zakaj greste starši v službo? Da zaslužimo denar. Zakaj potrebujemo denar? In tako v nedogled, saj otroci iskreno verjamejo, da se stvari dogajajo z razlogom. Pogosto nas tudi presenetijo z odkritimi odgovori, ki presegajo priučeno in omejeno razmišljanje odraslih.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS