Evidentiranje zagonskih stroškov poslovne enote

V Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb, Zakonu o gospodarskih družbah in računovodskih standardih se za isti pojem uporabljata različna strokovna izraza, in sicer poslovna enota in podružnica, zato je v praksi nastala precejšnja zmeda. To zmedo še povečuje napačna računovodska praksa, katere posledica je tudi napačna davčna obravnava.

Računovodska obravnava zapletenih dogodkov pri podjetjih, lastnikih sončnih elektrarn

Sončne elektrarne so v zadnjih letih v Sloveniji postale alternativni vir pridobivanja energije in dodaten vir dohodka. Ker je za postavitev sončne elektrarne potrebna prava lega, se pogosto zgodi, da jo investitor postavi na strehi stavbe druge osebe, potem pa vse skupaj proda tretji osebi.

Donacije v denarju in v naravi

Pravne osebe, predvsem podjetja, se pogosto srečujejo s prošnjami za donacije. Prosilci in prejemniki donacij so običajno nepridobitne organizacije, ki so jim donacije eden od glavnih virov pokrivanja stroškov delovanja. Lahko pa so prejemniki tudi pridobitne organizacije, ki nekaj prejemajo brezplačno kot pomoč, reklamo, za dobre odnose in podobno. Donatorji lahko dajo donacije v denarju, stvareh ali storitvah. Poseben izziv za računovodje je pravilno knjiženje pri donatorju in pri prejemniku donacije.

DDV pri brezplačnih pridobitvah in dobavah blaga

Predmet DDV so praviloma dobave blaga, ki so opravljene za plačilo, vendar je nekaj izjem. Zavezancem od brezplačnih vzorcev in daril manjše vrednosti ni treba obračunavati DDV. Če dajejo darila večje vrednosti, to je vrednosti več kot 20 EUR, morajo obračunati DDV, vendar le, če so od tega blaga DDV predhodno delno ali v celoti odbili. Kadar zavezanec daje darilo večje vrednosti zavezancu v drugo državo članico EU, veljajo podobna pravila, le da je pri tem dana možnost oprostitve DDV.

Kaj prinaša predlog sprememb ZDDV-1?

Predlog sprememb ZDDV-1 zavezancem prinaša več sprememb, kot smo jih pričakovali. Poleg že napovedanih sprememb glede kraja obdavčitve pri elektronskih in telekomunikacijskih storitvah ter storitvah radijskega in televizijskega oddajanja prinaša še vrsto pomembnih sprememb, ki se nanašajo na popravke davčne osnove ter obračunanega in odbitega DDV, uporabo instituta solidarne odgovornosti, obveznost za identifikacijo v kmetijski dejavnosti, uvedbo posebne ureditve za tuje prevoznike oseb in drugo.

DDV pri dopustitvi vpogleda v elektronske baze podatkov

Pri dopustitvi vpogleda v elektronske baze podatkov, ki jo zavezancem zaračunavajo tuje osebe, se pojavlja več vprašanj. Prvo je, kdaj so take storitve dokončane, saj je od tega odvisno, kdaj nastane obveznost za obračun DDV. Zavezanci morajo pravilno določiti davčno osnovo. Za odbitek DDV morajo razpolagati z ustreznimi listinami, to pa je pri nabavah na spletu lahko težava. Obveznost za obračun DDV pa imajo tudi mali zavezanci brez redne ID-številke.

50 let Društva računovodskih in finančnih delavcev Sevnica

4. marca 2014 je Društvo računovodskih in finančnih delavcev Sevnica (odslej Društvo) na priložnostni slovesnosti praznovalo 50-letnico svojega delovanja.

Spomladansko čiščenje

V teh dneh, ko nas narava razvaja s pomladanskimi barvami in vonji, počasi pozabljamo na zimsko mrtvilo in otopelost.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS