IKS 01-02/2007

Datum izida: 25. jan. 2007

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 43 KB)
 • Računovodsko poročanje za leto 2006 (pdf, 212 KB)
 • Novosti pri predložitvi letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov (pdf, 77 KB)
 • Končni obračun amortizacije (pdf, 124 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 3373 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 153 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 145 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2006 po SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 64 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida po SRS v letnih poročilih 2006 za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 130 KB)
 • Izkaz denarnih tokov (pdf, 122 KB)
 • Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje (pdf, 93 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 5728 KB)
 • Popravka sestavkov o spremembah SRS 3 in 8 v Iksu 9-10/06 (pdf, 180 KB)
 • Obračun davka od dohodkov (dobička) za leto 2006 (pdf, 642 KB)
 • Primerjave davčne ureditve transfernih cen pred uveljavitvijo davčne reforme 2007 in po njej (pdf, 1415 KB)
 • povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (pdf, 70 KB)
 • DDV - nov opis obdavčljiuvega prometa in izbris iz registra s 1. januarjem 2007 (pdf, 512 KB)
 • DDV - poročanje v letu 2007 za leto 2006 (pdf, 482 KB)

IKS 01-02/2007


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS