Zahtevnejši primeri merjenja nepremičnin po pošteni vrednosti – računovodska in davčna obravnava

Organizacija lahko razvrsti nepremičnine v različne postavke bilance stanja. A to ne pomeni, da ima pri tem prosto izbiro. Razvrstitev opravi glede na namen rabe in pri tem upošteva pravila računovodskih standardov. Razvrstitev ima za posledico različen način merjenja nepremičnine. Poslovni dogodki, ki nastajajo s takšno nepremičnino, pa imajo, še posebej ko organizacija izbere model merjenja po pošteni vrednosti, različne učinke pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Knjiženje DDV pri električnih avtomobilih

S spremembo Zakona o dohodnini marca 2022 in Zakona o davku na dodano vrednost januarja 2022 se je zanimanje za nakup električnih avtomobilov povečalo. Po splošnem pravilu odbitek DDV od osebnih avtomobilov ni mogoč, a spremenjena zakonodaja ga organizacijam, ki so identificirane za DDV, dovoljuje, če je pogon avtomobila brez izpusta ogljikovega dioksida. Zlasti pri neposlovni rabi in odtujitvi pa se v praksi pojavljajo številna vprašanja glede knjiženja poslovnih dogodkov, ki so povezani z obračunom DDV.

Knjiženje izrednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v javnem sektorju

Organizacije v javnem sektorju morajo pri knjiženju izrednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev paziti na način zmanjševanja njihove knjigovodske vrednosti, ki je lahko v breme odhodkov ali v breme vira. Poznati morajo tudi razliko med sredstvom, ki je razporejeno za prodajo, in trajno neuporabnim sredstvom.

Novosti pri poročanju o izplačilu plač napotenim v letu 2023

Spremenjeno poročanje na obrazcu REK-O prinaša nekaj novosti tudi pri vnosu podatkov o izplačilu plač napotenim delavcem. Poročanje je zdaj enotno za vse napotene, tako za tiste, ki so le začasno napoteni na delo v tujino, kot tudi za tiste, ki običajno izmenično opravljajo delo v tujini in v Sloveniji. Določene posebnosti pri tem poročanju pa še vedno ostajajo.

Pravice in obveznosti delodajalca glede delavcev, ki opravljajo dopolnilno delo

Dopolnilno delo lahko delavec opravlja pri drugem delodajalcu, če gre za deficitarni poklic ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških ali raziskovalnih del. A le do osem ur na teden, če s tem soglaša delodajalec, pri katerem je zaposlen s polnim delovnim časom. Izjemoma pa ga lahko opravlja tudi pri istem delodajalcu.

Obračun plače in nadomestila plače pri dopolnilnem delu

Obračun plače in nadomestila plače se pri dopolnilnem delu malo razlikuje od tistega pri zaposlitvi s polnim delovnim časom. Odvisen je od tega, katere dneve in koliko ur na dan delavec dela. Posebnost pa je v tem, da mora delodajalec za vsakega delavca, ki pri njem opravlja dopolnilno delo, izračunati mesečno kvoto ur.

Kako kakovostno je trajnostno poročanje v letnih poročilih subjektov javnega interesa

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila mednje uvrščena magistrska naloga Adrijane Toplak z naslovom Razvitost trajnostnega poročanja v letnih poročilih subjektov javnega interesa. Avtorica je v njej raziskala, v kolikšni meri subjekti javnega interesa posvečajo pozornost trajnostnemu poročanju v letnih poročilih in uresničevanju zapisanega v praksi.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Adrijano Toplak

Adrijana Toplak iz Lenarta v Slovenskih goricah je po zaključeni splošni maturi na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor šolanje nadaljevala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer računovodstvo, revizija in davščine. Leta 2019 je diplomo uspešno zagovarjala in nadaljevala študij 2. stopnje, ki ga je leta 2022 zaključila z odliko. Izkušnje na področju računovodstva je že med študijem pridobivala v družinskem računovodskem servisu. Kasneje je svojo pot nadaljevala v oddelku financ v uspešnem mednarodnem podjetju, kjer je tudi zaposlena. Razgibano delo ji je pisano na kožo, vsakodnevne priložnosti pa izkorišča za izpopolnjevanje in strokovno rast.

Dnevi brez časa

Življenje je podrejeno naravnemu ritmu letnih časov. Poletje nas napolni z energijo in toplino. Sledi jesen, čas, ko uživamo sadove preteklih podvigov. Pozimi se umirimo, zaključujemo staro in načrtujemo novo. Zimi sledi čas bilanc – obdobje, ko računovodjem čas teče drugače kot drugim. To so meseci, vpeti nekje med zimo in pomladjo, ki jih opazimo le mi in v katerih lahko nekaj ur, dni ali tednov mine mimogrede, skoraj neopazno. In potem pride pomlad, čas prebujenja, svežine in nove energije. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS