IKS 01-02/2008

Datum izida: 27. dec. 2007

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 53 KB)
 • Računovodsko poročanje za leto 2007 (pdf, 228 KB)
 • Novosti pri predložitvi letnih poročil za leto 2007 (pdf, 71 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 2187 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 155 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 145 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske borze (pdf, 7773 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2007 po SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 75 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2007 za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 135 KB)
 • Izkaz denarnih tokov (pdf, 116 KB)
 • Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje (pdf, 95 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 3579 KB)
 • Obračun davka od dohodkov (dobička) za leto 2007 (pdf, 746 KB)
 • Zgledi določanja transfernih cen (pdf, 489 KB)
 • DDV - Poročanje v letu 2008 za leto 2007 (pdf, 313 KB)
 • Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2008 (pdf, 96 KB)

IKS 01-02/2008


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS