Računovodenje poslov s kriptovalutami

Pravne ali fizične osebe s kriptovalutami, ki so trenutno zelo priljubljene, dosegajo velike zaslužke. Kljub številnim pojasnilom davčnih organov glede obdavčitve takih poslov pa organi, zadolženi za sprejemanje računovodskih standardov, tudi na mednarodni ravni, še kar molčijo. Računovodski standardi namreč ne dajejo jasnega odgovora, kakšne vrste sredstva kriptovaluta sploh je: ali je denar, finančni instrument, neopredmeteno sredstvo, zaloga ali celo povsem nova vrsta sredstva.

Rudarjenje kriptovalut

Število kriptovalut v obtoku se povečuje s postopkom, ki mu rečemo rudarjenje. Tisti računalnik, ki zmaga z najbolj zapletenim algoritmom potrditve izvedenih transakcij prodaj in nakupov kriptovalut, je za svoje delo nagrajen z novoizdano kriptovaluto. Ampak rudarjenje nima prav nobene skupne točke z ustvarjanjem ali pridobivanjem nove rude, kot je zlato. V računovodskem pogledu gre za opravljanje storitev.

Povračila stroškov kot drugi dohodki fizičnih oseb

Med druge dohodke sodijo tudi povračila stroškov fizičnim osebam, s katerimi izplačevalec ni ne v delovnem ne v storitvenem razmerju. Take dohodke pogosto izplačujejo društva, prostovoljske organizacije, državni organi in druge nepridobitne organizacije. Izplačevalec mora pri tem vedeti, kdaj so povračila stroškov obdavčena v celoti in kdaj le delno in kdaj so v celoti neobdavčena.

Sočasna dejavnost v več državah EU

Občasno osebe opravljajo dejavnost v dveh državah članicah. Včasih pa v eni državi opravljajo dejavnost, v drugi pa so zaposlene. Pri tem je treba razlikovati, kdaj gre za sočasno samozaposlitev, kdaj pa le za samonapotitev samozaposlenega. Pravila veljajo tudi za samozaposlene mednarodne cestne prevoznike. Oseba mora med drugim vedeti, v kateri državi ureja zavarovanje.

Nastanitvena dejavnost v Sloveniji in na Hrvaškem

Vedno več oseb opravlja nastanitveno dejavnost v dveh državah članicah, nekateri pa to dejavnost kombinirajo z zaposlitvijo v drugi državi članici. Pogosto opravljajo nastanitveno dejavnost na Hrvaškem, vendar morajo rezidenti ta dohodek napovedati tudi v Sloveniji. Posebna pravila veljajo za obremenitev s prispevki. Določiti je treba pristojno zakonodajo za zavarovanje.

Obvezne priloge k zahtevku za identifikacijo pri DDV

Glede obveznosti identifikacije za DDV že vrsto let veljajo enaka pravila, saj se materialni predpisi na tem področju niso bistveno spremenili. Je pa bila s 1. januarjem 2017 uveljavljena novost, da je za postopke dodelitve te številke pristojen Finančni urad Nova Gorica. Ob tem je Furs izdal obvestilo, v katerem poziva davčne zavezance, naj že hkrati z zahtevkom za identifikacijo posredujejo tudi priloge, čeprav niso predpisane.

Poštenost je revizorjeva najpomembnejša lastnost

Dr. Marjan Odar je že ustanovitve Slovenskega inštituta za revizijo v začetku devetdesetih let njegovo prvo ime. Sodeloval je pri postavljanju sistema revidiranja in ocenjevanja v Sloveniji ter tudi pri pisanju prvih in zadnjih računovodskih standardov. Ob 60. obletnici delovanja Zveze RFR je tako pravi sogovornik, saj ima že veliko let pomembno vlogo pri strokovnem razvoju na področjih računovodstva in financ.

Vroče in hladno

Za nami je vroče in suho poletje s temperaturami, ki so pogosto presegle 30 stopinj Celzija. Ko je sonce neusmiljeno pripekalo in so padali vročinski rekordi, so le redki nergači omenjali jesenske nalive in možnost hitre ohladitve. O zimski zmrzali in snežnih zametih pa prav gotovo ni razmišljal nihče. A nas je bližajoča jesen z dolgotrajnim deževjem in nizkimi temperaturami opomnila, da po soncu vedno pride tudi dež.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS