IKS 01-02/2012

Datum izida: 29. dec. 2011

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 53 KB)
 • Ali vam je ljubša nepozabna ali nepozabljiva računovodkinja?
 • Računovodsko poročanje za leto 2011 (pdf, 16314 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 13507 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 385 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 385 KB)
 • Izkaz vseobsegajočega donosa (pdf, 132 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske borze (pdf, 3266 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 2011 v skladu s SRS za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 470 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih 2011 v skladu s SRS za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 412 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 2011 za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 252 KB)
 • Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih 2011 v skladu s SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 285 KB)
 • Izkaz denarnih tokov (pdf, 311 KB)
 • Izkaz gibanja kapitala (pdf, 1383 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 2530 KB)
 • Predložitev poročil o prostovoljstvu in javna objava letnih poročil društev za leto 2011 (pdf, 2082 KB)
 • Obračun davka od dohodkov (dobička) za leto 2011 (pdf, 5728 KB)

IKS 01-02/2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS