IKS 04/2006

Datum izida: 30. mar. 2006

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 45 KB)
 • Bližnjice, po katerih lahko zgrešimo cilj
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2005 (pdf, 4575 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2005 (pdf, 483 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 5904 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida (pdf, 1065 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2005 (pdf, 422 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza finančnega izida iz SRS 26 (pdf, 3436 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 1722 KB)
 • Posebnosti sestavljanja zaključnega računa za zadruge (pdf, 83 KB)
 • Letno poročilo in obdavčitev dohodka iz dejavnosti zasebnikov za leto 2005 (pdf, 4326 KB)
 • Zgled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2005 (pdf, 2657 KB)
 • Obdavčenje v skupini (pdf, 52 KB)
 • Posebnosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva (pdf, 71 KB)
 • Obračunavanje prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (pdf, 211 KB)
 • Popravek sestavka o obračunu davka od dohodkov (dobička) 2005 v IKSu 1-2/06 (pdf, 37 KB)

IKS 04/2006


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS