Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2018

Niso pa med letom poročali o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju zaposlenih, o prenosih kapitalskih deležev (o tem poročajo tudi notarji), o izplačilih dohodkov za osebno dopolnilno delo, o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje športnikov in o dohodnine oproščenih dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. O naštetih morajo poročati le enkrat letno.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS