Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava za leto 2018

Nepridobitne organizacije morajo za zaključek obračunskega leta pripraviti letno poročilo za leto 2018. Računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov, ki veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016. Glavni poudarki pri pojasnilih k računovodskim izkazom pa so navedeni v SRS 34.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS