Knjiženje prejetih in danih popustov

Kaj je verodostojna listina za knjiženje pri prejetih in danih popustih, v praksi ostaja težava. Je to račun, dobropis ali morda kaj drugega? Verodostojnost listine je bolj povezana s problematiko pravilnosti obračunavanja DDV in s tem povezanimi zahtevami po izdaji dokumentov kot pa z računovodsko obravnavo. Za pripoznavanje prejetih in danih popustov v poslovnih knjigah organizacija dobropisa namreč sploh ne potrebuje. Verodostojna listina je dogovor, ki je sklenjen s kupcem. Ta pa je lahko pisni ali ustni.

Izračun efektivnega delovnega časa in obračun dnevnic na službeni poti v javnem sektorju

Pri napotitvi delavcev na službeno pot po Sloveniji ali v tujino morajo uporabniki glede pravic in obveznosti slediti kolektivni pogodbi za dejavnost. Zlasti morajo biti pozorni na ustrezno upoštevanje efektivnega delovnega časa uslužbenca na službeni poti in izračun dnevnic kot povračila stroška za prehrano. Pri obračunu je tudi pomembno, da upoštevajo zmanjšanje dnevnice za zagotovljene obroke, pa tudi njeno obdavčitev.

Varnostno kopiranje računovodskih podatkov organizacije

Poslovne knjige in v njih vsebovani računovodski podatki se najpogosteje vodijo v elektronski obliki. Zato mora organizacija poskrbeti za njihovo varnost s tem, da jih dovolj pogosto kopira in kopijo shrani na različne fizične nosilce ali v oblak. Organizacija mora vedeti, kako pogosto, na kakšen način in na kateri nosilec se podatki varnostno kopirajo. Pri hrambi varnostnih kopij je pomembno tudi varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

Načelo nevtralnosti z vidika davčne osnove in stopnje DDV

Nevtralnost obdavčitve z DDV je ključna za pravilno delovanje sistema DDV. Kot izhaja že iz imena davka, ga davčni zavezanci plačujejo zgolj na ustvarjeno dodano vrednost. Če ni tako, je kršeno načelo davčne nevtralnosti. Zavezanec, ki davek obračuna od prevelike davčne osnove ali po nepravi davčni stopnji, mora imeti možnost, da napako popravi, sicer obdavčitev z DDV ni nevtralna.

Znižanje stopenj DDV za energente

Z namenom pocenitve energentov ob vse večji draginji se od 1. septembra 2022 sme obračunavati DDV od nekaterih energentov. Predvidoma gre za ukrep, katerega trajanje je omejeno na prihajajočo kurilno sezono. Poleg določitve energentov, za katere se sme uporabljati nižja stopnja DDV, bo za zavezance ključen pravilen obračun DDV ob prehodu na nižjo stopnjo DDV.

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Zadnje spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost prinašajo nekatere pomembne novosti. Vsebinsko drugače je pojasnjen popravek odbitka pri osnovnih sredstvih. Druge spremembe so bolj administrativne in večinoma sledijo zakonskim spremembam.

Vedno manj polni kozarci

Za nami je vroče, sončno in sproščeno poletje. Polne ceste proti morju in polni vozički v trgovinah so dajali vtis izobilja in ležernosti. Očitno je večina resno vzela nasvet oblasti in poiskala vitamin D, sonce in slano morsko vodo. Sem ter tja nas je iz poletne otopelosti predramila le kakšna novica o naravni nesreči ali vremenski ujmi. Vse druge tegobe je preglasilo cvrčanje škržatov. 


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS