Notranje revidiranje po Zakonu o javnih financah

Organizacije javnega sektorja morajo po Zakonu o javnih financah vzpostaviti notranje revidiranje oziroma opraviti notranjo revizijo. Za to je odgovorno poslovodstvo. V praksi je zmotno prepričanje, da to zadeva računovodsko službo in da se revidirajo računovodske postavke. Po omenjenem zakonu mora biti revidirano delovanje vgrajenih notranjih kontrol v procesih, ki pa ne zajemajo le tistih na področju računovodstva.

Zakaj v javnem sektorju ni treba tiskati e-računov?

Proračunski uporabniki morajo za nabave blaga in storitev že od leta 2015 prejemati e-račune. Še vedno pa je veliko takih, ki prejete e-račune tiskajo, ročno vnašajo v računalniški sistem in hranijo v papirni obliki. Vse to pa ni v skladu s cilji, ki jih je zakonodajalec želel doseči z uvedbo obveznega poslovanja z e-računi v javnem sektorju.

Kako napake v računovodskih izkazih popravljajo organizacije v javnem sektorju?

Organizacije v javnem sektorju računovodske napake odpravljajo tako, kot določajo SRS. Takšna je tudi strokovna razlaga sekcije računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Napako popravijo v prvih javno objavljenih izkazih po njenem odkritju. To storijo s preračunavanjem primerjalnih zneskov sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Primerjalne računovodske izkaze preračunajo tako, da napak ne vsebujejo. S tem zagotovijo njihovo primerljivost med leti.

Zgledi obdavčitve najpogostejših dohodkov iz pogodbenih razmerij za leto 2023

Od leta 2023 morajo zavezanci o izplačilu dohodkov iz pogodbenih razmerij poročati na novem obrazcu REK-O. Od teh dohodkov morajo obračunati dajatve glede na vrsto pogodbenega razmerja. Razlike lahko nastopijo v stopnji akontacije dohodnine, lahko pa tudi v prispevkih. Nekateri dohodki so obremenjeni še s posebnim davkom na določene prejemke.

Zgledi obdavčitve najpogostejših dohodkov dijakov, študentov, vajencev in drugih za leto 2023

Od leta 2023 zavezanci o izplačilu dohodkov dijakov, študentov in vajencev poročajo na obrazcu REK-O. Za ta izplačila veljajo določene posebnosti, tako pri obračunu akontacije dohodnine kot tudi pri obračunu prispevkov za socialno varnost. Posebnost je tudi pri izplačilu dohodkov prodajalcev odpadnega materiala in za osebno dopolnilno delo.

Zgledi obdavčitve najpogostejših dohodkov iz premoženja in kapitala za leto 2023

Leto 2023 prinaša največ novosti pri poročanju na novem obrazcu REK-O, a nekaj tudi pri obdavčitvi. Za dohodke iz kapitala, torej dividende, obresti in kapitalske dobičke, je stopnja dohodnine 25 %. Pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov se stopnja po vsakih petih letih imetništva zmanjša. Po 15 letih pa so kapitalski dobički oproščeni plačila dohodnine. Od leta 2023 se med dividende praviloma razvršča tudi izplačana vrednost v okviru odkupa lastnih deležev. Dohodki iz oddajanja premoženja pa so spet obdavčeni po stopnji 25 % od davčne osnove.

Hitenje in cvetenje

Letna poročila in davčni obračuni so večinoma že za nami. Nanje smo se pripravljali že pred novoletnimi prazniki – poučeni s preteklimi izkušnjami smo pričakovali predvsem novo stresno obdobje – zato smo novemu letu nazdravljali s cmokom v grlu.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS