IKS 01-02/2006

Datum izida: 29. dec. 2005

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 46 KB)
 • Tveganje (ne)razumljivosti
 • Računovodsko poročanje za leto 2005 (pdf, 166 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 2248 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske borze (pdf, 5486 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 201 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 133 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2005 za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 68 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2005 za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 152 KB)
 • Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje (pdf, 125 KB)
 • Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovni poročanje (pdf, 92 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 8052 KB)
 • Predložitev letnih poročil, družb in podjetnikov ter drugih podatkov za javno objavo in državno statistiko (pdf, 85 KB)
 • Obračun davka od dohodkov (dobička) za leto 2005 (pdf, 598 KB)
 • Dohodki z virom v tujini v slovenskem obračunu davka od dohodkov (pdf, 1241 KB)
 • Davčna obravnava transfernih cen (pdf, 395 KB)
 • Dokončni poračun odbitka vstopnega DDV za leto 2005 (pdf, 2588 KB)
 • DDV - letni obračun pavšalnega nadomestila (pdf, 67 KB)
 • DDV - poročanje o prodaji na daljavo za leto 2005 (pdf, 75 KB)
 • Problematika plačevanja posebnega 6-odstotnega pavšalnega prispevka za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen (pdf, 77 KB)

IKS 01-02/2006


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS