IKS 01-02/2004

Datum izida: 25. dec. 2003

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 41 KB)
 • Še o začetnicah
 • Poročanje zunanjim uporabnikom računovodskih informacij za leto 2003 (pdf, 1959 KB)
 • Bilanca stanja (pdf, 1959 KB)
 • Tečajnice Ljubljanske borze (pdf, 450 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici I iz SRS 25 (pdf, 231 KB)
 • Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 (pdf, 120 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za podjetja, ki niso zavezana reviziji (pdf, 59 KB)
 • Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za podjetja, zavezana reviziji (pdf, 135 KB)
 • Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje (pdf, 96 KB)
 • Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje (pdf, 71 KB)
 • Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi (pdf, 6633 KB)
 • Obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2003 (pdf, 437 KB)
 • Dokončni poračun odbitnega deleža vstopnega DDV za leto 2003 (pdf, 4707 KB)
 • DDV - letni obračun pavšalnega nadomestila (pdf, 51 KB)

IKS 01-02/2004


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS