Posebnosti pri knjiženju drobnega inventarja

Nadomestni deli in nadomestna oprema ter oprema za vzdrževanje so vsebinsko drobni inventar. Če je njihova doba koristnosti daljša od leta dni, organizacija pa jih uporablja za opravljanje dejavnosti, jih razvrsti med opredmetena osnovna sredstva. Ta pa dopuščajo poenostavitev in za razbremenitev administriranja pripoznavanje med materialom. Se pa v zvezi s tem v praksi pojavlja kar nekaj dilem.

Kaj je obvezna vsebina izdanega računa?

Organizacije tako v zasebnem kot v javnem sektorju izdajajo račune. Ti morajo vsebovati obvezne podatke, da zadostijo pogojem za obravnavo teh dokumentov kot knjigovodske listine in tudi za davčne potrebe. Še posebej morajo biti organizacije pozorne na vsebino izdanega računa, ki je plačan z gotovino. Poskrbeti pa morajo tudi za ustrezno hrambo izdanih računov.

Kako pravilno slabimo terjatve?

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti, običajno navzdol. Povezana je z oceno nepoplačljivosti terjatve kot posledico dvoma ali spora o njeni poravnavi. Oslabitev organizacija vedno pripozna v letu, ko nastanejo dejavniki, ki izkazujejo dvom o poplačilu. Obremenitev poslovnega izida z odhodki šele ob odpisu terjatve lahko pomeni računovodsko napako, in ne zgolj spremembe računovodske ocene.

Kako popraviti obračun DDPO zaradi davčnih napak ali drugih posebnosti?

Rok za oddajo obračuna DDPO in (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti je že minil. A nekateri zamudniki ga še niso oddali, naj bo iz objektivnih ali subjektivnih razlogov. Zgodijo pa se tudi napake v oddanem obračunu DDPO. Te so lahko povezane tudi s prihodki in odhodki v izkazu poslovnega izida ali so le davčne narave in so povezane le z davčno obveznostjo v bilanci stanja. Sestavek obravnava izbrane primere napak zavezancev in kako jih v obračunu pravilno popravijo.

Kako prepoznati goljufijo, utajo in izogibanje plačilu DDV in se jim izogniti?

Davčni zavezanci se lahko nevede ali vede srečajo z goljufijo, utajo ali izogibanjem plačilu DDV. Pri tem je pomembno, da znajo pravočasno prepoznati subjekte, ki delujejo z goljufivim namenom, in da z njimi ne sklepajo poslov. V nasprotnem primeru tvegajo izgubo pravic glede DDV, kot sta odbitek ali oprostitev. Prav je tudi, da zavezanci vedo, kdaj je dokazno breme v davčnih postopkih na njihovih ramenih in kako poskrbeti za ustrezne dokaze.

Pravila za izdajanje računov in obvezne klavzule pri DDV

Davčni zavezanci morajo pri izdajanju računov v sistemu DDV upoštevati pravila slovenskega zakona, ki ureja obdavčitev z DDV, izjemoma pa pravila druge države. Od tega je odvisen tudi nabor obveznih podatkov na računih. Eden od teh podatkov je klavzula o tem, zakaj DDV na računu ni obračunan ali zakaj ni prikazan.

Na razprodanih Dnevih računovodij v središču prenova davčnega sistema

Na tradicionalnem strokovnem dogodku Dnevi računovodij se je v Portorožu 20. in 21. aprila zbralo več kot 500 udeležencev iz vse Slovenije. Osrednja tema je bila prenova davčnega sistema, o kateri je uvodoma spregovoril Tilen Božič, zelo zanimivo debato o davčni reformi pa so nato strokovnjaki s področja ekonomije nadaljevali tudi na okrogli mizi.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Hajdi Zajc

Črnomeljčanka Hajdi Zajc je prišla v Ljubljano že s 15 leti, ker je trenirala cestno kolesarstvo. Na svoji zelo uspešni športni poti je med drugim kot starejša mladinka osvojila naslov državne prvakinje in se preizkusila še na svetovnih in evropskih prvenstvih. A šport v izobraževanju zanjo ni bil ovira. Po končani ekonomski gimnaziji je študijsko pot namreč nadaljevala na ljubljanski ekonomski fakulteti, kjer je z odliko magistrirala. Za svojo magistrsko nalogo je prejela tudi Prešernovo nagrado Ekonomske fakultete. Trenutno je zaposlena v farmacevtskem podjetju Krka, kjer si nabira dragocene izkušnje in znanje. Pozitivno in učeče se delovno okolje pa ji pomaga tudi pri profesionalnem in osebnem razvoju.

Merjenje ogljičnega odtisa kot prvi korak do ogljične nevtralnosti

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila mednje uvrščena tudi magistrska naloga Hajdi Zajc z naslovom Izzivi merjenja ogljičnega odtisa v praksi. Avtorica je raziskovala vpliv kakovosti merjenja glede na vključenost v evropsko trgovalno shemo in na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter s katerimi preprekami se podjetja pri tem soočajo.

V varnem objemu neživljenjskih pravil

Pogosto opazim, da imamo računovodje raje normirana, toga in omejujoča pravila kot pa takšna, ki zahtevajo razmislek in odločanje. Je to dobro ali slabo? Je to odraz naše želje, da se izognemo tveganju ali odgovornosti, oziroma kaže na našo neprilagodljivost?


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS