Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letno poročilo gospodarskih družb za leto 2018

Pregled poslovanja v preteklem letu družbe predstavijo predvsem z letnim poročilom, ki je standardizirana oblika poročanja za vse gospodarske družbe. Letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila, mora zato zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 26. 12. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS