IKS 04-05/2005

Datum izida: 31. mar. 2005

Ta izvod revije IKS je bil objavljen pred letom 2012, zato je na voljo le v oblikovno in vsebinsko arhivski obliki (datoteka PDF). Dejstva, navedena v reviji, so se morda spremenila in jih je treba preveriti.

Če kliknete na naslov članka v kazalu spodaj, se bo prenesla celotna datoteka PDF v velikosti, navedeni ob naslovu članka (prenos je mogoč samo uporabnikom z aktivno naročino na revijo IKS).

Kazalo vsebine:

 • Uvodnik (pdf, 43 KB)
 • O siromašenju jezika
 • Zgled sestavitve bilance stanja po SRS 24 za poslovno leto 2004 (pdf, 3453 KB)
 • Podatki iz bilance stanja na dan 31. decembra 2004 (pdf, 350 KB)
 • Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (pdf, 266 KB)
 • Zgledi sestavitve izkazov poslovnega izida po obeh različicah iz SRS 25 (pdf, 5662 KB)
 • Podatki iz izkaza poslovnega izida (pdf, 362 KB)
 • Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2004 (pdf, 319 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza finančnega izida iz SRS 26 (pdf, 3264 KB)
 • Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 (pdf, 1842 KB)
 • Predložitev letnih poročil družb in podjetnikov ter drugih podatkov za javno objavo in za državno statistiko (pdf, 67 KB)
 • Posebnosti sestavljanja zaključnega računa za zadruge (pdf, 68 KB)
 • Letno poročilo ter napoved za odmero in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti zasebnikov za leto 2004 (pdf, 1899 KB)
 • Vodenje poslovnih knjig fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v letu 2005 (pdf, 165 KB)
 • Obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 (pdf, 432 KB)
 • Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 (pdf, 1314 KB)
 • Skupinska (konsolidirana) davčna bilanca (pdf, 259 KB)
 • Posebnosti pri obračunu davka od dobička pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva (pdf, 59 KB)
 • Obdavčitev dohodkov na podlagi pogodbe o vodenju poslovnega subjekta (pogodbe o poslovodenju) (pdf, 364 KB)
 • Davčni odtegljaj (pdf, 569 KB)
 • Davčna številka na knjigovodskih listinah (pdf, 61 KB)
 • Odkup proizvodov od fizičnih oseb (pdf, 141 KB)

IKS 04-05/2005


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS